Q Comerç de Qualitat (QCQ) és un distintiu que té com a objectiu identificar i fer visible, de manera independent i objectiva, aquells comerços que, a més de complir amb els requisits de qualitat previstos per la normativa vigent, tenen un valor afegit que els fa mereixedors d’aquesta distinció.

Des del servei de Q Comerç de Qualitat es facilitarà als comerços adherits tota la informació necessària referent a la legislació vigent i als requisits que són necessaris per a obtenir la certificació QCQ.

D’aquesta manera s’aconseguirà ser un distintiu de garantia de qualitat del comerç, com a símbol de confiança per als consumidors.

Fases de la Q, Comerç de Qualitat

PRIMERA FASE

Estar en possessió del distintiu Q de Qualitat, indicador de que l’establiment compleix amb els requeriments exigits per la normativa de Comerç i Consum.

SEGONA FASE

Aconseguir d’1 a 3 estrelles, que indicaran que els establiments que en tinguin, a més de complir amb la normativa, reuneixen un conjunt de requisits de qualitat i de valor afegit (determinats pel distintiu), aconseguits a través de la millora continua.

TERCERA FASE

Obtenció de la Q de Qualitat amb 4 o 5 estrelles, acomplint, a més de les condicions anteriors, gairebé la totalitat de requeriments que determina el segell i en garanteixen la seva excel·lència

Els origens del distintiu de qualitat QCQ

Independència dels membres certificadors de la QCQ

Diferenciació del comerç en base a la millora de la qualitat

Difusió dels drets i deures del comerç

La resolució ràpida de conflictes a través del Defensor del Client

Mediació entre comerços i consumidors